Ücret Hırsızlığı – Alper Duman


Ceza miktarının caydırıcı olmaması ve denetlenme ihtimali göz önünde bulundurulduğunda, asgari ücret hırsızlığının olması değil, olmaması açıklanması gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Siyasal iktisat köşesinin başlangıç yazısı birincil bölüşüm ilişkilerinin en önemli parametresi olan ücret üzerine olacak. Aslında ücretin ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen kısmı üzerinde duracağız. Bunun karşılığı ücret hırsızlığı (wage theft). İlk bölümde, Türkiye’deki mikro verileri kullanarak (Hanehalkı İşgücü Anketi 2019) bu durumun ne denli yaygın olduğunu ortaya çıkaracağız. İkinci bölümde, literatüre dönerek bu meseleye dair bir modeli tartışacağız. Son bölümde ise ABD ve Türkiye karşılaştırmasına vesile olacak bir örnek üzerinden, Türkiye’deki kurumsal yetersizliğin altını çizip meselenin siyasal iktisat yönünü kısaca tartışacağız.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 140
Sayfa Aralığı: 74-77

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

ODTÜ Ekonomi bölümünü 1998 yılında bitirdikten sonra ABD'de University of Massachusetts, Amherst'de Ekonomi doktora programını 2006 yılında tamamladı. Buenos Aires'te Universidad de San Andres ve Londra'da London School of Economics'de misafir akademisyen olarak bulundu. İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim üyesidir. Türkiye Ekonomisi, Gelişme, Politik Ekonomi ve Sosyal ve Ekonomik Ağlar üzerine çalışmalar yapmaktadır. Uluslararası ve ulusal endeksli dergilerde makaleleri ve kitap bölümleri vardır.

Bir cevap yazın