Merkez Bankası

Antroposen Çağında İklimflasyon ve Fosilflasyon Tehdidi: Dünyanın Bütün Merkez Bankaları Birleşiniz! – A. Erinç Yeldan

İklimflasyon (Climateflation) ve Fosilflasyon (Fossilflation) sözcükleri Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyelerinden Isabel Schnabel’e ait. Ms. Schnabel, 10...

Küresel Enflasyon, Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Türkiye – Selva Demiralp

 Mükemmel merkez bankacı olmak zordur. Ancak hatasını görebilen, sorumluluk alan ve kararlı bir duruş...

Ekonomide Yeniden Dengelenmenin Zorluğu ve İktisat Politikasında Arayışlar – Osman Aydoğuş (İTD 56)

Türkiye’de gelirinden fazla harcama, “ye-iç-harca-mutlu ol” dönemi çoktan geride kaldı. Ekonomik mucize (!) balonu...

TCMB Para Politikaları – Erdem Başçı (İTD 17)

Küresel finans krizi sonrasında gelişmiş ülke merkez bankalarının krizin etkilerini sınırlamak amacıyla uyguladıkları parasal...