Erinç Yeldan

Erinç Yeldan, 1960 yılında İzmit’te doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. İktisat Doktorası derecesini 1988 yılında Minnesota Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi’ne katıldı. Aynı Üniversite’de 1990’da Doçent; 1998’de de Profesör ünvanını aldı. Profesör Yeldan halen İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmakta ve uluslararası ekonomi, kalkınma ekonomisi ve makroekonomik modeller üzerine çalışmaktadır. Merkezi Yeni Delhi’de olan Uluslararası Kalkınma İktisatçıları Birliği (IDEAs) kurucu-direktörlerinden olan Profesör Yeldan, 1998 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) bilim teşvik ödülü sahibidir.

Şeytani Döngü Olarak Kapitalizmin Büyük Durgunluğu – Erinç Yeldan

21. yüzyılın ilk çeyreği küresel ekonomi için durgunluk ve siyasi şiddetin arttığı bir dönem...

Sanayi 4.0 Kim İçin? – Erinç Yeldan

21. yüzyılın ilk çeyreği, küresel kapitalizm için içinden çıkılmaz ekonomik ve sosyal sorunlar yumağı...

1917 Ekim Devrimi’nin Ekonomik Öncülleri – Erinç Yeldan

Yirmi birinci yüzyılın ilk adımları ilerledikçe, bir öncekinden kalan önemli dönemeçlerin yıl dönümleri birer...

Küresel Kapitalizmin 21. Yüzyıl Seyir Defteri – Erinç Yeldan

Bu yazımızda küresel kapitalizmin, 21. yüzyılın ilk yirmi yılı itibarıyla gelişim özelliklerini ve bunların...

Uluslararası Ekonomi Üzerine Bir Dizi Gözlem – Erinç Yeldan

Çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, değerli hocalarım, değerli genç meslektaşlarım, öğrencilerimiz. Bu çok anlamlı...

Angi “Yapısal Reformlar”? 2001 Krizi Sonrasından Türkiye Ekonomisi İçin Dersler – Erinç Yeldan

Türkiye ekonomisinde kriz inişli çıkışlı salınımlar göstererek derinleşmesini sürdürüyor. Ekonomik yapıdaki dengesizlik artan oynaklık...

Endişeler Çağı – Erinç Yeldan

“ABD'nin Başkanı zihinsel açıdan dengesiz durumda; ve kanımca bu da uluslararası sistemin temellerine ilişkin...

İklim Krizi – Erinç Yeldan

Dünya Ekonomi Forumu (WEF) geleneksel olarak her yılın başında sürdürmekte olduğu Davos toplantıları öncesinde...

Kapitalizmin Normal Halleri – Erinç Yeldan

Korona virüsü (COVID-19) elbette öncelikle bir sağlık tehdidi sorunu; ancak iktisadi ve sosyal uzantıları...

Seçime Giderken Türkiye Ekonomisi – Korkut Boratav, Erinç Yeldan, Hakan Özyıldız, Ömer Faruk Çolak (İTD 91)

İTD, bu sayıdan itibaren zaman zaman Yuvarlak Masa toplantıları yapacak. Şimdilik bu toplantılarda konuşulanları...

Büyüme, Kaynağı Nereden, Ne Pahasına ve Kim İçin? – Erinç Yeldan (İTD 90)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılına ait “büyüme” istatistiklerini yayımladı. Milli gelirimizin 2017’de yüzde...

Türkiye Orta Gelir Tuzağına Yaklaşırken – Erinç Yeldan (İTD 21-22)

Bu yazımıza şöyle bir soruya yanıt arayarak başlayalım:  Uluslararası işbölümü içerisinde Türkiye nerede yer...