Metin Sarfati

İstanbul’da doğdu. Toplumsal sorunlara ilk ilgisi okuduğu Galatasaray Lisesi’nde oluştu. İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra akademik yaşamına ara verdi. Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi “İktisat Fakültesi’nde” Doktorasını tamamladı. Doçentlik ünvanını Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Fransızca Kamu Yönetimi bölümünde “İktisadi Düşünce Tarihi” alanında aldı. Aynı bölüme Profesör olarak atandı. Görev süresi boyunca Fransa’nın çeşitli Üniversitelerinde -burslu, burssuz- olarak bulundu, “davetli öğretim üyesi”, “professeur invité” olarak ders verdi.

Kaderle Kazanın Tangosu – Metin Sarfati

“ Dünün Dünyası”nda o zamanın çocuğu Zweig, 19. yüzyılın ortalarından 20. yüzyılın başlarına uzanan...

“Post Modern” Zamanlara Condillac’tan Bakmak (I) – Metin Sarfati

Bir yanılsamadan mı ibaret olmuştu bütün bir yüzyıl? Ütopyanın bizzat kendisi olmamış mı idi...

Rousseau-Smith- Walras – Nordhaus: İktisadın, Zenginliğin Bilimi Olma İhtirasının Anatomisi – Metin SarfatiMetin Sarfati

1615'te Montchréstien, yapıtına ekonomi politik ismini verecektir. Modern zamanlara damgasını vuracak olan bu bilim...

Mağrur İnsan Ve Bir Virüsün Düşündürdükleri – Metin Sarfati

17. yüzyılda, Hollanda'da dinsel nedenlerin de ihmal edilemeyeceği savaşta Kalvinist kiliselerin baskıcı tutumlarına karşı...

Tükenmiş Bir Gezegende Modayı Takip Etmek – Metin Sarfati

Lipovetsky'nin deyişi ile “boşluğun dünyasıdır bugün yeryüzü” (Lipovetsky, 1987). Modern zamanların iyimser dinamiklerinin hızla...

  • 1
  • 2