eşitlik

Türkiye için Eşit Bakım Emeği Manifestosu – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

Esenliği ve iyiliği önceleyen daha adil ve eşit bir toplum için… Beşikten mezara kadar...

Eşit ve Kapsayıcı Bir Dünya için “Mor Ekonomi” – Ayşe Kaşıkırık

“İnsanlığın yarısı tüm insan haklarından ve fırsatlarından geri bırakıldığı sürece insani potansiyelin tümüne ve...

Eşit Bakım Emeğine Doğru Mor ve Haklı Bir Talep: Kreş Hakkı – Zuhal Yeşilyurt Gündüz

Kapitalizm/neoliberalizm ve patriarka/ataerki arasındaki derin bağ dikkate alınmadan toplumsal cinsiyet eşitliğine erişmek de mümkün...

“Köleliğe Giden Yol”da Neden Hayek Haksız Çıktı? – Ercan Eren

Statik denge analizinde sorun çözülemez; denge analizinde belirsizlik, risk, değişme, inisiyatif yoktur. Asıl olan...

Eşitlikçi Liberalizm Üzerine Düşünceler – Ercan Eren

Vatandaşlık gelirinin 1949 yılında Meade tarafından altının çizilmesi çok önemlidir; bu yönde Rawls’da doğrudan...

Ne Kederde Ne Zaferde – Ayça Tekin-Koru (İTD 62)

7 Haziran seçimlerini takip eden yazımı eşitlik, hakça yaşam ve özgürlüğün sembolü olduğunu düşündüğüm...