sosyal bilimler

Kim Bu Onurlular, Alçaklar ve Hilekârlar? – Ece Korkut

Halil Doğru’nun etkili ve açık bir biçimde, belgelerle ortaya koyduğu gibi, tüm dünya aldanırken...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Osman Aydoğuş

Editörümüz Ömer Faruk Çolak'ın Sosyal Bilimciler Konuşuyor'da bu ayki konuğu Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr....

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Prof. Dr. Ziya Öniş

  İlk sorumuz her zaman hem genç akademisyenlere hem de akademisyen olmayı düşünen, bunu...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – Şiir Erkök Yılmaz (İTD 116)

Ömer Faruk Çolak: Siz bir koltukta iki karpuz taşıyorsunuz. İktisatçı kimliğinizin yanında öykü ve...

Sosyal Bilimciler Konuşuyor – İlhan Tekeli (İTD 109)

Ömer Faruk Çolak: Değerli okurlar bugün dopdolu bir röportaj yapıyoruz. Konu alanı o kadar...

İkti̇sat Bilimi ve Türkiye’de İkti̇sat Eğiti̇mi – Ercan Eren (İTD 104)

Türkiye üniversiteleri, iktisat bölümlerinin hemen hemen hepsinin üniversite giriş puanlarının düşmesi, kontenjanların boş kalması,...