Türkiye’de Depremler ve Depremlerin Konut Fiyatlarına Etkileri – Burcu Türkcan, Gül Ş. Huyugüzel Kışla, Çağla Bucak

Doğal afet kavramı, doğal yollarla oluşan, hayatın gündelik akışını kesintiye uğratan, yol açtığı büyük...

İş Gücü Piyasalarında Farklı Boyutlarıyla Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı: Dünyada ve Türkiye’de Güncel Durum – Burcu Türkcan

2030 yılına 8 kala, insanlık olarak, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından iş gücü piyasalarında çok...

COVID-19 Pandemisi ve Turizm Sektöründe Kadın İş Gücü – Burcu Türkcan

Cinsiyet ayrımcılığı pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de yoğun yaşanan bir olgudur....

Disiplinlerarası Bir Alan: Ekonofizik ve Kuantum Ekonomisi – Burcu Türkcan (İTD 60)

Geçmişten günümüze iktisatçılar, fizik bilimindeki gelişmelerden ilham almışlar ve fizik biliminin dünyayı yorumlama çabasının...