Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne Bakış – Mahfi Eğilmez, Hakan Mıhcı, Örsan K. Öymen, Bayram Ali Eşiyok, Ayşe Kaşıkırık


Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nde Ekonomi, Finans ve İstihdam Başlığında Yer Alan Tespit ve Öneriler Üzerine Düşünceler 

Altılı masa olarak adlandırılan altı siyasal partinin ya da benimsedikleri adla “Millet İttifakı”nın uzmanlar komitesinin üzerinde çalışarak hazırladığı”‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni” açıklandı. Ortak Politikalar Mutabakat Metni dokuz bölümden ve her bir bölümün altında yer alan çok sayıda alt bölümden oluşuyor. Bölümler: (1) Hukuk, Adalet ve Yargı, (2) Kamu Yönetimi, (3) Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim, (4) Ekonomi, Finans ve istihdam, (5) Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm, (6) Sektörel Politikalar, (7) Eğitim ve Öğretim, (8) Sosyal Politikalar, (9) Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları başlıklarını taşıyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 148
Sayfa Aralığı: 54-65

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

İstanbul'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (iktisat ve maliye bölümü) bitirdi. Doktorasını Gazi Üniversitesi'nden 'Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Finansmanı' başlıklı tezi savunarak aldı. Maliye Müfettiş Muavini olarak başladığı kamu hizmetinde Maliye Müfettişi, Maliye Başmüfettişi, Gelirler Genel Müdür Yardımcısı (tedvir), Hazine Genel Sekreterliği Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşaviri, Kamu Finansmanı Genel Müdürü, Hazine Müsteşar Yardımcısı, Washington Büyükelçiliği Ekonomi Ticaret Başmüşaviri olarak görev yaptı. 1997 yılının Temmuz ayında Hazine Müsteşarı olarak atandı, aynı yılın Aralık ayında bu görevden istifa ederek kamu görevinden ayrıldı. Hazine'de görev yaptığı dönemlerde Temsan (Türkiye Elektromekanik Sanayii A.Ş.), TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) yönetim kurulu üyeliklerinde, YÖK (Yüksek Öğretim Kurumu) üyeliğinde, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası guvernör vekilliği ve guvernörlüğünde bulundu. Kamu kesiminden ayrıldıktan sonra özel kesimde, çeşitli kuruluşlarda yönetim kurulu danışmanlığı, yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde on yıl öğretim görevlisi olarak ders verdi. Yeni Yüzyıl ve Radikal Gazetelerinde, aylık CNBCe Business dergisinde köşe yazıları yazdı, CBNCe ve NTV televizyonlarında ekonomi danışmanı ve yorumcusu olarak çalıştı. Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Hitit uygarlığının tanıtılmasına yaptığı katkılar nedeniyle Çorum ve Hattuşa (Boğazkale) belediyelerince fahri hemşehrilikle ödüllendirildi, Türk Eskiçağ Enstitüsü'ne muhabir üye olarak seçildi.

Professor at Hacettepe University, Department of Economics

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bir cevap yazın