İşsizlik

İşsizlik ve Mutluluğun Türkiye’deki İlişkisi – Melodi Buket Kanlıoğlu, Devrim Dumludağ

İşsizliğin sadece maddi maliyetleri değil, manevi maliyetleri de bulunmaktadır. İşsiz olmak bireyin ekonomik durumunu...

Rakamlar ve Gerçekler; Geçmeyen İşsizlik Yanığı – Büşra Aras

 Küresel veya yerel ekonomik krizlerde en çok zarara uğrayanlar çoğu zaman işçi sınıfı ve...

Marx ve İşsizlik – Cumali Bozpinar

M. Keynes’e kadar iktisatçıların işsizliği iktisadi bir sorun olarak görmedikleri açık bir şekilde ifade...

MMT ve İş Garantisi Programı – Ali Alper Alemdar

Bu makaleye, Vikrey’in o güzel sözüyle başlamak istiyoruz. “İşsizlik tamamen ekonomik bir barbarlıktır”. Milyonlarca...

2016 Asgari Ücret Artışının Ücretler, İstihdam ve Kayıt Dışılık Üzerindeki Etkileri – Hasan Tekgüç, Enes Işık, Özgür Orhangazi

Neoklasik iktisat teorisinde tüm piyasalar gibi işgücü piyasalarının da fiyat hareketleriyle dengeye geldiği ileri...

Küresel Kriz İşsizlerin Üzerine Kaldı – Ömer Faruk Çolak

Küresel kriz, işsizliği tüm dünyanın öncelikli sorunu haline getirdi. Bundan dolayı başta ABD olmak...

Türkiye’de Gelir Dağılımı: Sınıfta Kalanlar – Alper Duman

Üstadımız Prof. Korkut Boratav'ın önemle altını çizdiği gibi bir ülkelerdeki gelir dağılımını incelerken kullandığımız...

Bu Çift Üç Çocuk Yapmış; Bu İş Bulmuş, Bu Okula Gitmiş… …Bu Da “Hani Bana, Hani Bana” Demiş! – Serdar Sayan

ANKARA'NIN EN GÜZEL GÖZÜKTÜĞÜ ZAMAN ne zaman sorusuna başkaları ne cevap verir bilmiyorum. Bu...

Ev Sahipliği-İşsizlik İlişkisi Üzerine: Oswald Hipotezinin Türkiye Örneğinde Test Edilme – Orhan Erdem

İ şsizlik bilindiği üzere hemen hemen bütün ülke ekonomilerin en büyük sorunlarından bir tanesidir....

Emek Arzında Cinsiyet Eşitsizliği Kısıtı – Salih Barışık

Dünya nüfusu artışını devam ettirerek yaklaşık 7 milyara ulaşmıştır. Dünya da az gelişmiş ülkelerde...

Türkiye’de İşsizlik Sarmalı: Büyüme İstihdam İlişkisi – Salih Barışık

Dünyanın en önemli uzun soluklu ekonomik sorunlarından biri işsizliktir. İşsizliği azaltmanın en bilindik çözümü...

Asgari Ücret Artışının Etkileri – Osman Aydoğuş, Elif Tunalı Çalışkan

Asgari ücret artışı hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçimlerinin en hararetli iktisadi...

Toplumsal Yaramız, Yarınımız: Göç Ve İşsi̇zlik – Bayram Ali Eşiyok

Göç etmek, yerinden yurdundan olup tanımadığı yerlere gitmek en sarsıcı, en büyük travmalardan biri....

  • 1
  • 2