Döviz-Kur

Dolar Yükseldikçe Biz Düşüyoruz – Tunahan Taş

Yukarıdaki söz, dönemin ABD Maliye Bakanı John Connally tarafından 1971 yılında diğer ülkelerin maliye...

Türkiye’de Tl Düzenli Bir Şekilde Değer Kaybetmek Zorundadır! – Cem Mehmet Baydur

Makroekonomi açısından birçok konu veya ekonomik değişken tek bir değişkene bağlanabilir. Büyümeden işsizliğe, kurlardan...

Umutların İkamesi: Dolar ̇ İz ̇Asyon Üzerine ̇ Ekonomi-Ṗ Oliti̇k B ̇ İr Çö ̇ Zümleme – Halil İbrahim Aydın

2 4 Ocak 1980 kararlarıyla beraber ihracata dayalı büyüme modeline geçen Türkiye'de 1980'li yıllar...

Küresel Güney’de Döviz Ve Borç Krizi: Türkiye’de Bağımlı Neo-Liberal Finansallaşmaya Dayalı İktisadi Büyüme/Birikim Rejiminin Bunalımı – Alpaslan Akçoraoğlu

Türkiye'nin bağımlı neo-liberal finansallaşmaya dayalı birikim (iktisadi büyüme) modelinin krizini analiz edebilmek için küresel...

Türkiye’de Döviz Kuru Ve Enflasyon İlişkisi: Ekonometrik Bir Analiz (2017:3–2003:1) – Yakup Koray Duman

Ulusal paranın yabancı para karşısında değer kazanması ya da değer kaybetmesi, döviz kurlarını değiştirmektedir....

Kur Savaşları Ve Finansal Krizler – Yasin Tosun

Bu savaşın amacı; fiziki bir savaşa girmek ya da toprak elde etmek değil, kendi...

  • 1
  • 2