Dünya ekonomisi

Görünen Köy: Dünya Ekonomisinin Geleceği! – İzzettin Önder

Felsefeden yoksun teknik ve teknolojiyle donatılmış beyin, emperyalizmin kurbanı olmaya mahkûmdur. Dünya ekonomisinin geleceğinin...

Yükselen Korumacılık ve Çok Kutuplu Ortamda Dünya Ekonomisi – Fatma Doğruel ve A. Suut Doğruel

Sorunları yaratan ortamı görüyorlar, ancak sorunları eskiye özlemi dile getiren bir yaklaşımla ele almaya...

Biden, İklim Aciliyetiyle Mücadelede Umut Olabilir mi? – R. Funda Barbaros

2020 yılı, 21.yy’ın geri kalan döneminde pek çok nedenle anılacak bir yıl olacak gibi...

Son Merkantilist’in Ölümü ve Biden Ekonomisi – Ömer Faruk Çolak

Yeni yıl kutlamalarının hemen ardından 20 Ocak’ta ABD Başkanlık koltuğunda artık bir Cumhuriyetçi değil,...

Korona İktisadı – Meghnad Desai (İTD 121)

Korona virüs salgını dünyadaki çoğu ekonomide yıkıcı etkiler yarattı. Piyasa ve devlet arasındaki eski...

Salgında Daralma ve Toparlanma – Osman Aydoğuş ( İTD 117)

Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle dünya ekonomilerinin şiddetle daraldığı küresel bir buhranın içindeyiz....

Küresel Ticarette Var Bir Rehavet – Ayça Tekin Koru (İTD 67)

“Tarih boyunca ülkelerin yüzde 7, 8, 9, 10 gibi hızlarda büyüdüğünü hiç görmedik. Şu...

Küresel Ekonomide Arayışlar – Hasan Ersel (İTD 63)

Bu notta küresel düzlemde önem kazandığını düşündüğüm üç gelişme üzerinde durulmaktadır. Notun ikinci kısmında...

Türkiye’nin Büyüme Politikasının Sürdürülebilirliği ve Doğurduğu Riskler – Öner Günçavdı (İTD 57)

Günümüz dünyasının artık 2000’lerin başındaki dünya olmadığı daha iyi anlaşılmaktadır.  Dünya ekonomisi yeni bir...