Yatırım

Yatırım Teşvik Sistemi Teşvik Ediyor Mu? – Osman Aydoğuş

Neoliberal dönemde ulusal ekomomiyi yönlendirmek için kullanılabilecek iktisat politikası araçlarının ya tümüyle terkedildiği ya...

Yatırımsız Cari Açık Ve Borçlanan Türkiye – A. Erinç Yeldan

Cari işlemler açığı konusu Türkiye'nin ana kırılganlık unsuru olarak sürekli gündemde. İTD'deki bir çok...

Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye İhracatına Etkisi – Banu Erkök

Küreselleşme süreciyle birlikte Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde, ithal ikameci sanayileşme modeli...

  • 1
  • 2