Osman Aydoğuş

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Mena Ve Türkiye Iı: Kadının Adı Yok – Osman Aydoğuş

“Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, siyasi sistemlerindeki farklılıklara rağmen, tüm ülkelerde kadın hakları sistematik...

Ekonomide Olmayan Kadın Siyasette Olabilir Mi? – Osman Aydoğuş

2007 milletvekili seçimlerinden sonra kadınlar tarihimizde en yüksek oranla (%9,09) mecliste yer almışlar ve...

Dünyanın Zenginleri Ve Yoksulları – Osman Aydoğuş

Gelir ile servet farklı ama birbiriyle bağlantılı kavramlar. İster hanehalkı ister ülke düzeyinde olsun,...

Gücün İktisadı – Osman Aydoğuş

Dünya ekonomisinin enbüyüğü ABD'ye daha yakından bakalım. Şekil 1'de 1983-2007 döneminde ABD'nin net servetinden...

Korkutan Büyüme – Osman Aydoğuş

Bu yılın ikinci çeyreğinde TÜİK'in GSYH büyüme hızına ilişkin ilk tahmini bütün beklentilerin aksine...

Gıda Krizi: Dünyanın Ekmeği İle Kim Oynuyor – Osman Aydoğuş

Açlığın resmi 68 ve 78 kuşaklarının gençlik yıllarında gazete sayfalarına, dergi kapaklarına ve sonraları...

Ücret Ve Maaş Gelirleri Eriyor Mu? – Osman Aydoğuş

Ekim ayı tüketici fiyatları enflasyonu %3,27 olarak açıklandı; bu oran, 2002 yılı Ekim ayından...

Bir Muamma: Tarımsal İstihdam Artışı – Osman Aydoğuş

Tarımda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son yıllarda tarımsal istihdamda olağanüstü artışlar kaydedildi. Kalkınma süreci ilerledikçe...

Kur Artışları Dış Ticaret Açığına Deva Mı? – Osman Aydoğuş

2011 yılı pek çok açıdan ilginç bir yıl oldu. Bir yandan yılın tamamında uzun...

Yeniden Sanayileşme – Osman Aydoğuş

Ekonomi Bakanı 2011 yılında ithalatın ve dış ticaret açığının rekor düzeyde gerçekleşmesi üzerine, 14...

Godot’yu Beklerken: Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırım – Osman Aydoğuş

Türkiye 1950'lerden bu yana hacı bekler gibi yabancı sermayenin gelmesini bekliyor. Gelmesine geliyor da...

Yatırırsan Büyür! – Osman Aydoğuş

Ekonomimizin büyüme performansı için ne diyebiliriz? Son yıllarda göz doldurucu bir performans mı sergiliyoruz?...

Yüksek Öğretim Kanunu Taslağı Hakkında Kısa Değerlendirmeler – Osman Aydoğuş

YÖK uzun süredir üzerinde çalıştığı yüksek öğretim kanunu taslağını kamuya açtı. Bilimsel, idari ve...

Kuzey-Güney Veya Pı(I)Gs – Osman Aydoğuş

2 1. yüzyılın ilk büyük buhranı başlayalı dört yılda fazla oldu. Uzun durgunluk istisnasız...

Kısmi İthal İkamesi Ve Yeniden Sanayileşme – Osman Aydoğuş

Türkiye'nin uzun dönem büyüme performansının çok parlak olmadığı Türkiye ile aynı gelişmişlik kategorisinde yer...

Gsyh’metre – Osman Aydoğuş

Ölçmek bilimde olduğu kadar sosyal bilimlerde de önemlidir. Sosyal bilimci olarak iktisatçı da ölçüp...

İzmir Ekonomisi Ve Expo 2020 – Osman Aydoğuş

EXPO 2015'i alamayan İzmir EXPO 2020 için güçlü adaylardan birisidir. Sonucun ne olacağını kısa...

Türkiye Ekonomisinin Yumuşak Karnı: Enerji-1 – Osman Aydoğuş

Türkiye'de son bir kaç yılda hem iş dünyasının, hem politikaları belirleyen ve uygulayanların, hem...

Türkiye Ekonomisinin Yumuşak Karnı: Enerji-2 – Osman Aydoğuş

Geçen yazımızda 1990 sonrasında Türkiye'de birincil enerji arzının gelişimini ayrıntılı olarak irdelemiş bazı tespitler...

Ulaştırmada 19. Yüzyılı Yakalamak! – Osman Aydoğuş

Enerji gibi ulaştırma da rekabet gücünü doğrudan etkileyen altyapı unsurlarının başında geliyor. Taşımacılık maliyetlerinin...