Osman Aydoğuş

1954 yılında Afyonkarahisar, Çakırköy’de doğdu. Burdur Lisesinde parasız yatılı öğrenci olarak okudu. Lise eğitimi boyunca TÜBİTAK bilim adamı yetiştirme bursunu aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden lisans (1979) ve yüksek lisans (1983), Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora (1988) derecelerini aldı. 1980 yılında A.İ.T.İ.A. Ekonomi fakültesinde Kantitatif İktisat Kürsüsü’nde asistan olarak akademik kariyerine başladı. 2000-2001 döneminde Fulbright bursu ile Maryland Üniversitesi Tarım ve Doğal Kaynak Ekonomisi Bölümü’nde ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2001 yılında geçtiği Ege Üniversitesi’nde İktisat Bölüm Başkanı ve senatör olarak görev yaptı. Makro iktisat, büyüme-kalkınma, girdi-çıktı analizi, tarım ekonomisi ve uygulamalı iktisat alanlarında çok sayıda makale, araştırma, kitap ve çevirileri vardır. Radyo Ege Kampus’te ve Ege Üniversitesi Televizyonu’nda uzun yıllar Egenomi adlı haftalık ekonomi programını yaptı. İktisat ve Toplum Dergisi’nde Hal ve Gidiş köşesinde yazmaya devam etmektedir. Evli ve bir kız babasıdır.

Durgunluk İçinde Enflasyon – Osman Aydoğuş

İşsizlik ve enflasyon oranı arasındaki ilişki bilindiği gibi Phillips Eğrisi (PE) olarak adlandırılmakta. W....

Fiyat İstikrarına Karşı Finansal İstikrar: Döviz Kuru Ve Enflasyon Tartışması – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi 24 Ocak 1980 kararlarıyla birlikte uzun bir serbestleşme (liberalizasyon) sürecine girmiştir. Sermaye...

Hal Ve Gidiş – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisine 24 Ocak 1980'den bu yana neo-liberal büyüme modeli ve bu modele dayalı...

Yatırım Teşvik Sistemi Teşvik Ediyor Mu? – Osman Aydoğuş

Neoliberal dönemde ulusal ekomomiyi yönlendirmek için kullanılabilecek iktisat politikası araçlarının ya tümüyle terkedildiği ya...

Orta Vadede Hepimiz Ölüyüz! – Osman Aydoğuş

1 Kasım genel seçimlerinin en çarpıcı sonuçlarından biri de anket şirketlerinin seçim tahminlerinin külliyen...

Asgari Ücret Artışının Etkileri – Osman Aydoğuş, Elif Tunalı Çalışkan

Asgari ücret artışı hem 7 Haziran hem de 1 Kasım seçimlerinin en hararetli iktisadi...

Sorunlu Milli Gelir Revizyonu Ve Kuşkulu Büyüme – Osman Aydoğuş

Milli gelir revizyon çalışmaları bitti, ama sorgulamalar ve tartışmalar devam ediyor. Pek çok iktisatçı...

Hedefler, Hayaller, Gerçekler Ve Şaşırtmayan Büyüme – Osman Aydoğuş

Bu yazımızda önce yüzüncü yıl hedeflerinin neden birer hayal haline geldiğine bakacağız, sonra da...

Türkiye Tarımının Son Kırk Yılı – Osman Aydoğuş

Gıda fiyatlarında yaşanan olağandışı artışlar da olmasa, yaşamsal öneme sahip tarımın gündemimize geleceği yoktu....

Konutta Hızlı Büyüme Ve Çöküş Döngüsü: İspanya, İrlanda Ve Türkiye – Osman Aydoğuş

TÜİK'in yeni milli gelir serisinde, inşaat sektöründe “patlama” nitelemesini fazlasıyla hak eden bir büyüme...

Yüksek Fakat Sancılı Büyüme – Osman Aydoğuş

2 016 yılı zor ve ekonominin çok yavaşladığı bir yıldı. 2017'de ise ekonomi göreli...

Konutta Sıkıntılar Büyüyor – Osman Aydoğuş

2 009 Krizi'nden sonra Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen sektörü inşaat oldu. İster altyapı...

Neoliberal Büyüme Modeli Değişmeli – Osman Aydoğuş

1870'lerin başında başlayan birinci küreselleşme dalgası, ilk büyük emperyalist paylaşım kavgası Birinci Dünya Savaşı'nın...

Tarımda Dönüşüm Ve Çöküş – Osman Aydoğuş

Türkiye'de küreselleşmeden en olumsuz etkilenen sektörlerin başında tarım yer alıyor. Özellikle son on yedi...

Krizdeki Ekonomi Nereye Gidiyor? – Osman Aydoğuş

Kriz var mı yok mu tartışması geride kaldı. Giderek derinleşen bir ekonomik krizin varlığı...

İnşaatla Büyüme Ekonominin Geleceğini Karartıyor – Osman Aydoğuş

Sabit sermaye yatırımları hem kısa dönemde hem deuzun dönemde büyümenin en önemli belirleyicileri arasında...

Krizlerdeki Kayıplar Ve Uzun Durgunluk – Osman Aydoğuş

24 Ocak 1980 kararları ile başlayan dışa açılma-serbestleşme sürecinin derinleşmesiyle birlikte Türkiye ekonomisinde istikrarsızlığın...

Sürünen Büyüme – Osman Aydoğuş

TÜİK'in ilk tahminine göre, Türkiye ekonomisi 2019'un 3. Çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre...

Enflasyon Biraz Zor İner – Osman Aydoğuş

Ekonomide ilginç gelişmeler yaşıyoruz. Bir yandan yarım puanlık bir büyüme hızına ulaşılacak beklentisiyle bayram...

Ekonomide Zayıf Toparlanma – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6, önceki çeyreğe...