Eğitim

İibf’ler Ve İkti̇sat Eğiti̇ṁi Üzerine Düşünmek: İkti̇sat Öğrencileri Gözüyle Bir Yeniden Değerlendirme – İktisat Öğrencileri

Dünyada yaklaşık 20 yıldır iktisat eğitiminin niteliği konusunda tartışmalar yürütülmekte, neredeyse son 10 yıldır...

İbrahim Betil’in Prensipli/Disiplinli Bankacılık, Eğitim Ve Sivil Toplum Yaşamı – Osman S. Arolat

İbrahim Betil'in yaşam öyküsü, kendisinin ve dostlarının anlatımlarının yer aldığı kitap, Rahime Sezgin tarafından...

Türkiye’nin Kamu Güvenlik Harcamalarının Gelişimi Ve Eğitim Harcamaları İle Uzun Dönemli Bir Karşılaştır.A – Nurhan Yentürk

Kamu güvenlik harcamaları, kamunun askeri ve iç güvenlik için yaptığı harcamaları ifade etmekte kullanılan...

Türkiye’de Yüksek Öğretim: Eğitimli İşsizler – Şiir Erkök Yılmaz

Türkiye son yıllarda yükseköğretimde okullaşma oranı açısından dünya lideri seçilmezse büyük bir haksızlık yaşanacak...

Adnan Kantemir İle Köy Enstitüleri Üzerine – Röportaj

Türkiye'de eğitim sisteminin mevcut durumunu tam bir çöküş olarak tanımlasak yeridir. Bunun için onlarca...

Kitleselden Evrensele Farklı Yükseköğrenim Stratejileri – Oğuz Esen

1970'lerden bugüne kadar yükseköğrenimde altı genişleme dalgası oldu. Bunlardan sonuncusu 2018 yılında gerçekleşti ve...

Bir Beşeri Sermaye Göstergesi Olarak (İlçelere Göre) Ortalama Okullaşma Yılı – Nurgül Evcim, M. Ensar Yeşilyurt

Beşeri sermaye tanımları ve ölçülen değerler zamana, mekâna ve teorik bakış açısına göre değişmektedir....

Eğitim Şart. Neden Şart? – Hakan Ercan

Eğitiminiz işgücü piyasasındaki konumunuzun ve alacağınız ücretin en önemli belirleyicisidir. Üniversite mezunlarının ortalama ücreti,...

İktisat Eğitimi Üzerine Gözlemler – Asaf Savaş Akat

İktisat maceram 1962 sonbaharında İstanbul'da İktisat Fakültesine kaydolarak başladı. Fakülteyi bilerek isteyerek seçmiştim. Türkiye'nin...

İktisat Eğitimi Dönüşüme İhtiyaç Duyuyor Mu?1 – Murat Donduran

Fikret Görün Hocamız, 2015 tarihli şu eserinde, 2008 krizinden ve 60'ların 70'lerin rasyonalite tartışmalarından...