Büyüme

Merkezi Sektörler Ve Büyüme – Alper Duman, Gül Ertan Özgüzer

Girdi-çıktı tabloları, her sektörün bir köşe (vertex) olduğu ve bir sektörden diğer sektöre yönelen...

Ekonomi Kim İçin Büyüyor?: Çin Ve Türkiye’de İnsani Kalkınma – Caner Demir

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) ilk İnsani Kalkınma Raporu'nu (HDR) yayınladığı 1990 yılından bu...

İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede Mi? Krizin Düşündürdükleri – A. Suut Doğruel

2008 yılı sonunda ortaya çıkan ve 2009 yılından bu yana dünya ekonomilerini derinden etkileyen...

Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerin Büyüme Performansı: 1960-2011 – B. Ali Eşiyok

Büyüme sürecinde önemli gelişmeler kaydeden gelişmekte olan ülkelerin deneyimleri incelendiğinde, büyümenin temel olarak teknolojik...

Büyüme Balonu Sönerken – Erinç Yeldan

Türkiye 2012 yılını yüzde 2.2 oranında reel büyüme ile tamamladı. Yılın son çeyreğindeki büyüme...

İktisadi Dönemler İtibariyle Türkiye Ekonomisinin Büyüme Performansı: 1923-2011 – B. Ali Eşiyok

Ekonomik büyüme olgusu; ekonominin yapısal özelliklerini (dolayısıyla geniş anlamda kalkınmanın) ve uzun dönem performans...

Türkiye’nin Gayrisafi Yurtiçi Hasılası 2002-2012’De Ne Kadar Büyüdü? – Aykut Kibritçioğlu

S on aylarda, Twitter ve Facebook gibi internet platformlarının oluşturduğu “sosyal medya” gerek yabancı,...

Türkiye Ekonomisi’nde Büyüme Serüveni Üzerine – Erinç Yeldan

2 000'li yıllar dünya ekonomisinde olağan dışı ölçekte bir likidite ve döviz bolluğunun yaşanmakta...

Yeni Türkiye’nin Olmayan Büyüme Sorunu! – Burcu Ünüvar

Cümlemize hayırlı olsun ki, ahir ömrümüze bir eski bir yeni Türkiye görmeyi sığdırdık. Serde...

Yolsuzluk, Ekonomik Aktörler Ve Büyüme – Gönenç Gürkaynak, Ç.Olgu Kama

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'sının 5. maddesi uyarınca, devletin temel amaç ve görevleri arasında kişilerin ve...