Büyüme

Büyüme Masalının Sonu – Prof. Dr. A. Erinç Yeldan

2 014'ü kapattık. TÜİK tarafından yayınlanan milli gelir hesaplarına dair istatistikler, 2014'de milli gelir...

Hal Ve Gidiş – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisine 24 Ocak 1980'den bu yana neo-liberal büyüme modeli ve bu modele dayalı...

Türkiye’nin Büyüme Politikasının Sürdürülebilirliği Ve Doğurduğu Riskler – Öner Günçavdı

Günümüz dünyasının artık 2000'lerin başındaki dünya olmadığı daha iyi anlaşılmaktadır. Dünya ekonomisi yeni bir...

Farklı Finansman Şekilleri Altında Oluşturulan Parti İçi Veya Partiler Arası Koalisyonlar Ve Büyümenin Değişmeyen Niteliği – Öner Günçavdı

Türkiye gibi birçok gelişmekte olan ülkenin ortak problemi, artan ve çeşitlenen toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmek...

Simditahmin.Com’un Türkiye Gsyh Büyüme Oranları İçin Tahmin Performans – Ege Yazgan

Politika yapıcılarının ve piyasa oyuncularının ekonominin mevcut durumunu doğru bir şekilde anlayabilmesinin önemi tartışma...

Kurumsal Yapının Ekonomik Büyüme Ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi – Aslı Özpolat, Gülsüm Günbala Güven,Ferda Nakıpoğlu Özsoy

Ekonominin bireylere değil de kurumlara bağlı olduğunu savunan görüşe göre etkin kurumsal yapı, piyasa...

Sorunlu Milli Gelir Revizyonu Ve Kuşkulu Büyüme – Osman Aydoğuş

Milli gelir revizyon çalışmaları bitti, ama sorgulamalar ve tartışmalar devam ediyor. Pek çok iktisatçı...

Hedefler, Hayaller, Gerçekler Ve Şaşırtmayan Büyüme – Osman Aydoğuş

Bu yazımızda önce yüzüncü yıl hedeflerinin neden birer hayal haline geldiğine bakacağız, sonra da...

Konutta Hızlı Büyüme Ve Çöküş Döngüsü: İspanya, İrlanda Ve Türkiye – Osman Aydoğuş

TÜİK'in yeni milli gelir serisinde, inşaat sektöründe “patlama” nitelemesini fazlasıyla hak eden bir büyüme...

Yüksek Fakat Sancılı Büyüme – Osman Aydoğuş

2 016 yılı zor ve ekonominin çok yavaşladığı bir yıldı. 2017'de ise ekonomi göreli...