Büyüme

Neoliberal Büyüme Modeli Değişmeli – Osman Aydoğuş

1870'lerin başında başlayan birinci küreselleşme dalgası, ilk büyük emperyalist paylaşım kavgası Birinci Dünya Savaşı'nın...

2000 Sonrası Türkiye’nin Büyüme Öyküsü – İtd Okur Kulübü

Son günler de Türkiye'de “iktisadi büyüme” üzerine yapılan tartışmalar şiddetlendi. Ne yazık ki konuşulanların...

Büyümedeki Sıkıntıların Nedeni Konjonktürden Ziyade Yapısal Nedenlerdir! – Öner Günçavdı

Son açıklanan büyüme rakamları, kamuoyunun beklentilerini karşılamazken, hükûmet ile iktisatçılar arasında yeni bir tartışmaya...

Büyüme Stratejisini Değiştirmemiz Gerekiyor – Ege Yazgan

Ne yapmalı sorusuna ben de şu cevabı vereceğim: İktisatçı olarak bu toplantılardan daha fazla...

Türkiye’nin Büyüme Tercihlerinin Bankacılık Sektörüne Yansımaları – Cihat Tokgöz Bilgi Üniversitesi

Kredi garanti fonunun da katkısıyla Türkiye 2017 yılında bir önceki yıla göre reel büyüme...

İnşaatla Büyüme Ekonominin Geleceğini Karartıyor – Osman Aydoğuş

Sabit sermaye yatırımları hem kısa dönemde hem deuzun dönemde büyümenin en önemli belirleyicileri arasında...

Sürünen Büyüme – Osman Aydoğuş

TÜİK'in ilk tahminine göre, Türkiye ekonomisi 2019'un 3. Çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre...

Ekonomide Zayıf Toparlanma – Osman Aydoğuş

Türkiye ekonomisi, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6, önceki çeyreğe...

Cumhuriyet Çağdaşlaşmasından Günümüze Türkiye’nin Değişimi – Fikret Şenses

Bilim insanı kimliğiyle, özellikle Türkiye ekonomisi üzerine ortaya koyduğu önemli çalışmalarından, siyasetçi kimliğiyle de...

Ekonomide Kayıp Yıl: 2020 – Osman Aydoğuş

İkinci çeyrekte ekonominin salgın nedeniyle çok şiddetli daralacağını biliyorduk da ne kadar daralacağı merak...