Kapitalizm

Küresel Kapitalizmin 21. Yüzyıl Seyir Defteri – Erinç Yeldan

Bu yazımızda küresel kapitalizmin, 21. yüzyılın ilk yirmi yılı itibarıyla gelişim özelliklerini ve bunların...

Üketim Kapitalizmi, Dijital İstihdam Ve İş Hukukunda Yeni İhtiyaçlar – Gizem Yardımcı, Altuğ Yalçıntaş

Her geçen yıl, piyasa değerlemesi (market capitalization) en yüksek şirketler sıralamasında yer alan büyük...

Finansallaşmış Enformatik Kapitalizm: Sermayenin Coğrafyası Üzerine Notlar – Uğur Eser

Politik iktisat geleneğinin günümüz temsilcilerinden Marksist coğrafyacı David Harvey'in (2012:453) işaret ettiği gibi “kapitalizmin...

Kapitalizmin Normal Halleri – Erinç Yeldan

Korona virüsü (COVID-19) elbette öncelikle bir sağlık tehdidi sorunu; ancak iktisadi ve sosyal uzantıları...

Piyasa Sisteminin Dinamizmi ve İstikrarsızlığı: Weber ve Schumpeter – Hüseyin Özel (İTD 61)

Joseph A. Schumpeter özellikle, kapitalizmin inovasyon (yenilik) yaratma kapasitesine dayanan dinamizmini  öteki bütün iktisatçılardan...

Yunanistan Ekonomisi ve Halk: SIRADA NE VAR? – Marica Frangakis (İTD 59)

Yunanistan ekonomisi son beş yıldır nüfusun çok büyük bir bölümüne diz çöktüren bir krizden...

  • 1
  • 2