Gelir

Öznel Refah Ve Nesnel Refah – Esma Gaygısız

Bir toplumun ve bireylerinin durumlarının ve yaşam koşullarının ne kadar iyi olduğunun, yani refah...

Türkiye’de Sınıfsal Gelir Bölüşümü – Osman Aydoğuş

Neoliberal iktisat anlayışının hakim hale geldiği son otuzkırk yıldır bölüşüm sorunu gerek akademik, gerekse...

Sürdürülebilirlik Ve Eşitlik: Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek – Shahid Najam

2011 İnsani Gelişme Raporu, son on yıllara bakıldığında insani gelişme alanında son derece önemli...

Mevduat Ve Hisse Senedi Dağılımına Bak; Gelir Dağılımı Bozukluğunu Anla! – Alaattin Aktaş

Gelir dağılımındaki çarpıklığı ölçmenin bir dizi bilimsel yolu var. Ama bazı basit göstergeler de...

Oecd Ülkelerinde Gelir Eşitsizliği – Meneviş Uzbay Pirili, Ahmet Eren Yıldırım

Gelir dağılımı toplumsal refahın ve kalkınmanın en önemli olgularından birisidir. Esasında, gelir dağılımı konusu...

Hanehalkı Borcu, Hanehalkı Geliri Ve Uçurum! – Alper Duman

Ç izgi filmlerden hatırlarsınız. Tavşan (Bugs Bunny) kaçar ve uçurumu farketmeden arkasındakinden kurtulduğunu zannederek...

Askeri Darbeler Ve Gelir Eşitsizliğ – Aytekin Güven

Gelir eşitsizliği konusu özellikle neo-liberal iktisadi hegemonyanın güçlenmesi ve bölüşüm sorununun tamamen “kutsal” piyasaya...

Yolsuzluğun Kişi Başına Gelir Büyümesi Üzerindeki Dolaysız Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması – Mehmet Uğur

Yolsuzluk, M.Ö. 4. yüzyıldan bu yana iktisatçıları, filozofları ve siyaset bilimcilerini meşgul eden kadim...

Mutlak Gelir, Nispi Gelir Ve Mutluluk – Devrim Dumludağ

Sanayi devriminin gerçekleştiği on dokuzuncu yüzyıldan bu yana dünyanın pek çok bölgesinde yaşam standartları...

Refah Rejimlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi – Hale Balseven

Refah devleti, toplumun geniş bir bölümü tarafından paylaşılan belirli risklere karşı koruma sağlamak amacıyla...

Fay Hatlarımızdan Biri: Bölgesel Eşitsizlikler Ve Ana Akım Yaklaşımına Alternatif Bir Öneri – Bayram Ali Eşiyok

Türkiye gibi bölgesel eşitsizliklerin şiddetli yaşandığı koşullarda teşviklere ve kamu sabit yatırımlarına dayalı araçlar...

“Orta Sınıflar” Yanılsaması – Burak Gürbüz

Günümüzde, önem kazanan orta sınıflarla ilgili çalışmalara baktığımızda, çoğunlukla geniş bir orta sınıfın oluştuğunu...

İller Arasında Farklılaşan Sosyoekonomik Yapının Orta Gelir Tuzağına Etkileri – Selim Çağatay, Ümit K. Seyfettinoğlu,Mehmet Zanbak

“Orta Gelir Tuzağı” olgusu özellikle Dünya Bankası'nın 2007 yılında “Bir Doğu Asya Rönesansı: Ekonomik...

Zenginin İsyanı – Boris Kagarlitski

İspanya hükümeti ve Katalan özerkliğinin önderliği arasındaki anlaşmazlık, ekim ayı başında uluslararası bir haber...

Türkiye’de Gelir Dağılımı Ve Eğitim – Veysel Karagöl

İktisat bilimine önemli katkıları bulunan İngiliz Politik İktisatçı David Ricardo'nun 9 Ekim 1820'de başka...

Orta Gelir: Tuzak Mı Sıçrama Tahtası Mı? – Rauf Gönenç

Paris'te bir müzenin alınlığı, önünden geçenlere, içeride keşfedebileceklerinin, ziyaretlerine ayıracakları heyecanla ve enerjiyle orantılı...

Dağılmayan Gelir – Bayram Ali Eşiyok

Ana akım iktisadın, gelir dağılımını ölçmede kullandığı temel göstergelerin başında Gini katsayısı gelir. Lorenz...

21. Yüzyılın Huzursuz Refahı: Gelir Eşitsizliğinden Fırsat Eşitsizliğine – Leyla Firuze Arda Özalp

Dünya artık daha zengin bir yer ancak, daha huzurlu bir yer değil. Peki, bu...

Emeğin Gelir Payı Azalıyor: Peki, Neden? – Orkun Çelik

Ricardo (1817)'nun gelir bölüşümünü, politik iktisatın temel sorunlarından biri olduğunu ifade etmesinden itibaren iktisat...

Artan Eşitsizlikle Mücadelede Son Kullanım Tarihi Geçmiş “Çözümler” – Ayça Tekin Koru

Zeitgeist. Almanca “zeit” zaman ve “geist” ruh kelimelerinin birleşimi. Yani zamanın ruhu. Her devrin,...

  • 1
  • 2