Tarım

Küreselleşmenin Gölgesinde Türkiye’de Tarım – Fatma Doğruel (İTD 118)

Bu yazı küreselleşme sürecinde geri planda bıraktığımız tarım sektörüne yaklaşımın gözden geçirilmesine odaklandı. Küreselleşme...

Tarımdan Zenginlik Üretecek Potansiyel Var – Ali Ekber Yıldırım (İTD 118)

Bağımsızlık Savaşı'nı kazanan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, cumhuriyeti ilan etmeden önce İzmir'de İktisat...

İTD 118. Sayı – Tarım Üzerine

COVID-19’un salgına dönüşmesi ekonomide ve sosyal yapılanmada ciddi etkiler bıraktı, bırakmaya da devam ediyor....

Türkiye Tarımında Çözülme – Osman Aydoğuş

Özellikle son otuz yılda krizden krize savrulan Türkiye ekonomisinin en sorunlu sektörlerinden birisi tarımdır....

Bir Muamma: Tarımsal İstihdam Artışı – Osman Aydoğuş

Tarımda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son yıllarda tarımsal istihdamda olağanüstü artışlar kaydedildi. Kalkınma süreci ilerledikçe...

Tarım Sektörü: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri – B. Ali Eşiyok

Türkiye 1980'li yıllara kadar tarımda “kendi kendine yeterli yedi ülke” arasında yer alırken, 1980'li...

Türkiye Tarımına Bakmak – Kenan Mortan

De Gaulle, 1960'da, “246 çeşit peynir üreten bir Fransa'yı yönetmek zordur” derken, üretim kültürü...

Tarımda Kurtuluş Var Mı? – Tayfun Özkaya

Çiftçiler bir yandan ellerine geçen ürün fiyatları, diğer yandan da girdiler için ödedikleri fiyatlardan...

1980’Ler Ve Sonrası: Tarımda Sancılı Dönüşüm – Bayram Ali Eşiyok

1980'li yıllarla birlikte gündeme gelen neoliberal yeniden yapılanma politikaları sonucunda tarım sektörü uluslararası piyasalara...

Türkiye Tarımının Son Kırk Yılı – Osman Aydoğuş

Gıda fiyatlarında yaşanan olağandışı artışlar da olmasa, yaşamsal öneme sahip tarımın gündemimize geleceği yoktu....

  • 1
  • 2